{{ item.Data.CampaignBannerText }}
{{item.Data.Description || item.Data.Name}}

{{item.Data.Brand || " "}}

{{item.Data.MainAttribute || " "}}

{{item.Data.OriginalPrice.Amount | number : 2}}

{{item.Data.CampaignPrice.Amount | number : 2}} {{item.Data.OriginalPrice.Amount | number : 2}}

{{item.Data.Name}}
{{item.Data.CategoryTags.join(', ')}}
{{item.Data.Heading}}
{{item.Data.Name}}
Knagger 3pk-KNA1009

Spot

13/7cm

79,90

Knagger 3pk-KNA1010

Spot

13/7cm

79,90

Knagger 3pk-KNA1008

Spot

13/7cm

79,90

Knagger 3pk-KNA1011

Spot

13/7cm

79,90

LED - Lysslynge-ELM3065

Cotton

6cm

89,90

LED - Lysslynge-ELM3017

Minibulb

 

34,90

Kurv-KUR164

 

33cm

99,90

Kurv-KUR1036

Dorthe

38cm

179,90

Kurv-KUR1037

Dorthe

38cm

179,90

Vimpelrekke -BUR1011

Pparty

4m

59,90

Papptallerken 8pk-BUR1006

Party

Ø25,5cm

29,90

Pappkrus 8pk-BUR1008

Party

250ml

19,90

Isbeger 8pk-BUR1010

Party

9x5cm

26,90

Isbeger 8pk-BUR1016

Party

8x5cm

26,90