Selskapsleker for voksne

Det er ikke bare barn som leker i selskap. En selskapslek for voksne kan løse opp stemningen og bringe mye latter og morsomme historier i ettertid.

Her er en liste med utvalgte, populære selskapsleker for voksne.

Hvordan ser jeg ut?

Del festdeltakerne inn i par, gjerne mann og dame sammen. Still dem opp med ryggene mot hverandre. Nå skal de gi en så nøyaktig beskrivelse av hverandre som mulig, uten å se på hverandre. Beskriv både utseende og påkledning. Den som er best av de to, vinner.

Hva er det jeg kjenner på?

Her trenger du et skjerf og ulike typer matvarer.

En deltaker av gangen får bind for øynene. Den som leder leken legger fram en del matvarer eller andre ting på ett bord. Her kan man godt skjære opp frukt og annet slik at vil kjennes litt ekkelt ut å ta på. Den som har bind for øynene skal ta på matvarene og gjette hva den tar på. De får ett poeng for hvert riktige svar. Den deltakeren som får flest poeng til slutt har vunnet.

Spise – synge – blåse

Her trenger du kjeks og ballonger. Legg en kjeks og en ballong foran hver deltaker. Alle må bli enige om en sang som skal synges. Velg gjerne en tullesang, for å skape ekstra mye latter rundt bordet. Når lederen av leken gir et startsignal, skal deltakerne starte med å spise kjeksen. Når kjeksen er spist opp skal de synge sangen, hver for seg. Etter sangen er sunget skal de blåse opp ballongen. Den som først får ballongen til å sprekke har vunnet.

Tegnestafett

Antall deltakere: Lag på ca 6 personer hver.

Utstyr: Lapper med med tegneoppgaver, må lages på forhånd.

Plassér lagene så langt unna hverandre som mulig i rommet, slik at de ikke hører hverandre så godt. Utpek en leder av leken som holder på alle lappene med tegneoppgaver. Førstemann fra hvert lag kommer fram og får den første lappen med den første tegneoppgaven. Denne går tilbake til laget sitt og begynner å tegne oppgaven. De andre på laget skal gjette hva som tegnes, uten at den som tegner får lov til å si noe – kun riste på hodet til feil forslag. Den på laget som gjetter det riktige svaret, henter en ny lapp hos lederen, og slik fortsetter spillet. Det laget som først blir ferdig med alle oppgavene har vunnet. Tegnelek: Her trenger du papir og blyanter Del deltakerne inn i passende lag og gi hvert lag papir og blyant. Send én person fra hvert lag opp til lederen av leken etter tur, og lederen hvisker en person, sang, land eller annet til hver. Personene går tilbake til laget sitt og tegner det den har fått hvisket på papiret. Lagkameratene skal dermed gjette hva det er som blir tegnet. Når de har klart å gjette riktig går en ny person frem til lederen for å få godkjent hva det ble tegnet, og får et nytt tema til neste tegning. Hold på til alle i gruppen har tegnet minst én gang hver. Første laget til å fullføre alle vinner.

20 spørsmål

Førstemann ut tenker på en kjent person, men forteller ikke hvem til noen av de andre gjestene. De andre gjestene skal deretter stille spørsmål for å finne ut hvem denne personen tenker på. Spørsmålene må kunne besvares med ja og nei – «er du mann», «er du norsk» osv. Den som først klarer å gjette hvem personen er, vinner. Maks antall spørsmål er 20, og hvis man ikke har funnet ut av det innen da er runden over og ingen vant.

Bordplassering

Bordplassering kan være en utfordrende oppgave for noen, særlig hvis det er noen av gjestene som ikke kjenner hverandre så godt. Det finnes derimot artige måter å løse bordplasseringen på, som kan gjøres med gjestene når de har kommet.

Her er to kreative måter å løse dette på.

Askepott

Be alle damene om å ta av en av skoene sine, og putt alle de enslige skoene ned i en plastsekk. Verten går deretter rundt til alle mennene og ber dem om å ta ut en sko hver fra posen. Den skoen hører til blir deres borddame.

Barnefoto

I invitasjonen ber man gjestene sende et bilde av seg selv som barn i god tid før festen. På festen skal gjestene få utlevert et bilde hver og så finne sin borddame/-herre ved å kikke på bildet de har fått utlevert. Dette skaper fort mye latter og gode samtaler.

Se også: