Nilleklubbens vilkår og betingelser

Sist oppdatert 31.03.2022

1. Om Nilleklubben

Nilleklubben er et lojalitetsprogram for kunder av Nille AS (Nille). Man må registrere seg som medlem for å bli en del av Nilleklubben. Medlemskap i Nilleklubben er helt uforpliktende og kostnadsfritt og er åpent for alle privatpersoner over 16 år. Medlemskap er personlig og kan ikke overdras.
Medlemmer av Nilleklubben mottar eksklusive tilbud fra Nille.

 

2. Samtykke

Ved å melde deg inn i Nilleklubben samtykker du til å motta e-post og SMS fra Nille. Du kan når som helst melde deg av den enkelte kanal, og dette vil framkomme tydelig på alle SMS og e-post du mottar fra oss. Selv om du trekker tilbake ditt samtykke kan du fortsatt motta informasjon som er av betydning for medlemsforholdet så lenge du er medlem. Det kan f.eks. gjelde endringer i vilkår.

Ved å registrere kjøpene dine i Nilleklubben samtykker du også til at Nille kan benytte informasjon om dine handlevaner til å gi deg mer relevante tilbud. Nille vil under ingen omstendighet dele denne informasjonen med andre aktører, med unntak av underleverandører, og du kan når som helst be om å få innsyn i hvilken informasjon vi har registrert om deg ved å kontakte oss på [email protected].

 

3. Medlemsnummer

Mobilnummer anvendes primært som medlemsnummer. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre. Du er som medlem selv ansvarlig for å sikre at opplysninger som for eksempel telefonnummer og epostadresse til enhver tid er korrekt. 

4. Vilkårenes varighet

Vilkårene gjelder fra 1. mars 2018 og erstatter alle ev. tidligere vilkår for medlemskap i Nilleklubben. Som medlem kan du si opp avtalen med umiddelbar virkning, du vil innen 30 dager motta en bekreftelse på at alle opplysninger om deg er slettet. Oppsigelse av avtalen gjøres ved å kontakte Nille iht. kontaktinformasjonen under. Nille forbeholder seg retten til, uten varsel, å endre vilkårene for Nilleklubben. Endringer vil bli kommunisert på nille.no. Et medlem vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til Nille. Nille forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Nilleklubben. Dersom Nilleklubben må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Nilleklubben uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Nille kan si opp avtalen med deg med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

 

5. Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for Nille å oppfylle sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. 

 

6. Tvister og lovvalg

Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for kundeklubben, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning. 


7. Kontakt

Nille AS
Nilleklubben
Postboks 530
1411 Kolbotn
E-post: [email protected]