Etisk handel

Nille er medlem av Etisk Handel Norge. Dette er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel.

Formålet med organisasjonen er fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

Nille jobber aktivt for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vår policy for bærekraftig forretningspraksis og våre etiske retningslinjer for leverandører (Code of Conduct for Suppliers) danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

Les mer om Etisk handel Norge på deres nettsider