FSC® - Ansvarlig bruk av tre og skogens ressurser

Nille er medlem av FSC (Forest Stewardship Council®) som er en internasjonal ideell organisasjon. FSC jobber for ansvarlig skogsdrift over hele verden gjennom sertifisering av skog og selskaper, og merking av produkter.

FSC sikrer at produkter fra trær kommer fra bærekraftig forvaltede skog og andre ansvarlige kilder som for eksempel gjenbruk. Det settes høye krav til sosiale forhold, økonomiske og miljømessig bæredyktig skogsdrift i en FSC-sertifisert skog. Det betyr at man med FSC er med på å passe på skogen for dagens og fremtidige generasjoner, og for de mennesker og dyr som bor i dem.

Eksempler på produkter i Nille som er FSC sertifisert og er merket med FSC logo er papirbøker, servietter og trefjøler.

Mer informasjon finner du på nettsiden til FSC og her er 10 ting du må vite om FSC