Nille støtter barnekreftforeningen

Siden 2012 har Nille samarbeidet med Barnekreftforeningen, og årlig gitt økonomisk støtte til foreningens viktige arbeid. Barnekreftforeningen er en frivillig forening som jobber for å bekjempe barnekreft og gi familier som har barn med kreft den støtten de trenger. Som en del av dette samarbeidet har vi i Nille bidratt til å lage halloween-feiring for barna på Rikshospitalet i Oslo.

Til inntekt for Barnekreftforeningen 

Nille markerer Den internasjonale barnekreftmåneden hver september ved å selge foreningens gullsløyfe - det internasjonale symbolet for barn som er rammet av kreft. Inntektene fra sløyfesalget går uavkortet til Barnekreftforeningens arbeid. Nille har i samarbeid med Barnekreftforeningen designet et kubbelys med gullsløyfe på, hvor 50% av overskuddet går til foreningen. Lyset kan kjøpes i alle Nillebutikker året rundt, og er et produkt som har blitt godt tatt imot av kunder og medarbeidere. Lyset er et godt produkt å bruke hjemme eller som gave – det gir ikke bare kos og hygge, men støtter og symboliserer noe stort i seg selv. 

Hva er barnekreft? 

-Hvert år får om lag 185 barn under 18 år kreft i Norge. Kreft hos barn og ungdom skiller seg fra kreft hos voksne og de vanligste kreftformene er leukemier, hjernesvulst og solide svulster på ulike organer og deler av kroppen. Barnekreft er den største dødsårsaken blant barn og ungdom i Norge fra 1 – 14 år. Behandlingsresultatene i Norge er i internasjonal toppklasse. Likevel dør fortsatt rundt 20% av barna. Målet for fremtiden er at ingen barn skal dø av kreft,forteller kommunikasjonsrådgiver i Barnekreftforeningen Anja Haug Tronrud.  

Kundene våre kjøper gullsløyfer og kubbelys til inntekt for Barnekreftforeningen, hva går midlene som samles inn til? 

Midlene vi får inn brukes blant annet til forskning, men også til trivselstiltak og støtteordninger. Barnekreftforeningen jobber for at barna og ungdommene skal få god livskvalitet også etter en sterk kreftbehandling. Men forskning på kreft hos barn og ungdom er fortsatt et lavt prioritert område. Norge ligger langt etter våre naboland når det gjelder bidrag til barnekreftforskning. Aktiv forskning er nødvendig for å fortsatt kunne gi behandling i toppklasse til barna og ungdommene med kreft. Vi ønsker at forskning på barnekreft styrkes og utvides slik at den blir en integrert del av pasientbehandlingen. For å nå målet er vi avhengige av engasjerte partnere som dere som brenner for saken vår. Det har stor betydning for barnekreftforskning fremover.