Nilleklubbens vilkår og betingelser

Sist oppdatert 27.02.2018

1. Om Nilleklubben
Nilleklubben er et lojalitetsprogram for kunder av Nille AS (Nille). Man må registrere seg som medlem for å bli en del av Nilleklubben. Medlemskap i Nilleklubben er helt uforpliktende og kostnadsfritt og er åpent for alle privatpersoner over 16 år. Medlemskap er personlig og kan ikke overdras.

Medlemmer av Nilleklubben mottar eksklusive tilbud fra Nille og kan tjene bonuspoeng på det de handler hos Nille ved å registrere kjøpene sine.

2. Samtykke
Ved å melde deg inn i Nilleklubben samtykker du til å motta e-post og SMS fra Nille. Du kan når som helst melde deg av den enkelte kanal, og dette vil framkomme tydelig på alle SMS og e-post du mottar fra oss. Selv om du trekker tilbake ditt samtykke kan du fortsatt motta informasjon som er av betydning for medlemsforholdet så lenge du er medlem. Det kan f.eks. gjelde endringer i vilkår.

Ved å registrere kjøpene dine i Nilleklubben samtykker du også til at Nille kan benytte informasjon om dine handlevaner til å gi deg mer relevante tilbud. Nille vil under ingen omstendighet dele denne informasjonen med andre aktører, med unntak av underleverandører, og du kan når som helst se hvilken informasjon vi har registrert om deg ved å logge deg inn på Min Side på nille.no.

3. Medlemsnummer
Mobilnummer anvendes primært som medlemsnummer. Det vil også være mulig å skrive ut et medlemskort fra «Min side» på nille.no. I tillegg er det mulig å knytte ditt bankkort til medlemsnummeret, dette kan gjøres i kassen på alle Nillebutikker. Er kortet ditt knyttet til medlemskapet, registreres bonuspoeng automatisk. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre. Du er som medlem selv ansvarlig for å sikre at opplysninger som for eksempel telefonnummer og epostadresse til enhver tid er korrekt. 

4. Bonuspoeng
Som medlem i Nilleklubben tjener du bonus på alle kjøp i Nilles butikker så sant ditt medlemskap registreres på kasse i kjøpsøyeblikket. Dette kan gjøres ved å oppgi medlemsnummer, mobilnummer eller e-post knyttet til medlemskapet, eller ved å benytte et betalingskort som er knyttet til medlemskapet i Nilleklubben.

Det ytes i utgangspunktet 1 bonuspoeng per krone det handles for (avrundet nedover, per varelinje). I enkelte kampanjeperioder kan det gis ytterligere poeng i form av ekstrabonus på enkelte varer eller varegrupper. Kampanjer kan gjelde enkeltbutikker eller hele kjeden. Alle kampanjer vil kommuniseres tydelig på e-post til deg som medlem.

Det ytes ikke bonus på kjøp av bæreposer, eller kjøp av gavekort, men det er mulig å tjene bonuspoeng på vanlig måte når man benytter gavekort som betalingsmiddel.

Bonussaldo oppdateres normalt dagen etter at et kjøp er gjennomført. Du kan til enhver tid se din bonussaldo ved å logge inn på Min Side. Hvis du ønsker å klage på at bonuspoeng ikke er registrert, må dette gjøres på e-post innen 30 dager etter at kjøpet er gjort. Kopi av kvittering for kjøpet må vedlegges, ellers blir kravet avvist. Ved retur av varer reverseres også eventuelle opptjente bonuspoeng fra kjøpet.

Bonuspoeng er ment som en belønning til lojale Nille-kunder. Bonuspoeng utløper rullerende 1 år (365 dager) etter at de er opptjent.

5. Verdisjekker

Verdisjekker utstedes flere ganger i løpet av året. Nøyaktig dato for utstedelse av verdisjekk vil variere. Verdisjekk utstedes basert på opptjente poeng. Det kreves minimum 2000 opptjente poeng for å få utstedt en verdisjekk, samt en fullstendig utfylt medlemsprofil. Du vil få beskjed via e-post eller SMS hvis profilen din er ufullstendig. Når verdisjekk utstedes nullstilles samtidig bonuspoengene. Har du ikke nådd grensen på 2000 poeng ved tidspunktet for utstedelse vil poengene videreføres til neste utstedelsesdato, så sant poengene er yngre enn 1 år.

Verdisjekker kan benyttes som full eller delvis betaling i alle Nillebutikker i Norge, på alle varer som selges der, også tilbudsvarer. Verdisjekker må benyttes i sin helhet, eventuell restverdi på sjekken vil bortfalle. Verdisjekker kan ikke veksles inn i kontanter.

Betaling som utføres med verdisjekk gir ikke bonuspoengopptjening.

Ved utstedelse av verdisjekker vil det informeres om dette på e-post innen 3 dager etter utstedelse, så sant du har gitt ditt samtykke til dialog på epost. Har du ikke registrert din e-postadresse kan du henvende deg til en Nillebutikk for å se om du har en gyldig verdisjekk.

 Verdisjekken er gyldig i minst 1 måned fra utstedelse, og kan kun benyttes én gang. Nille kan utstede sjekker med lenger varighet. Utløpsdato vil vises på verdisjekken. Benyttes ikke sjekken innen utløpsdato er verdien tapt.

 Bonuspoeng konverteres til verdisjekker etter følgende vekslingsforhold: 50 poeng = 1 krone. Siden det er et minimumskrav på 2000 opptjente poeng vil en verdisjekk ha en verdi på minst 40 kr. Har du opptjent mer enn 2000 poeng vil verdisjekken være større. Beløp rundes av nedover til nærmeste hele krone.

 Eksempler:
1900 poeng = poeng videreføres
2000 poeng = 40 kr
3000 poeng = 60 kr
4000 poeng = 80 kr 

6. Personvern
Ved å melde deg inn i Nilleklubben og benytte deg av medlemsfordelene samtykker du til at Nille registrerer og behandler personopplysninger om deg, dine aktiviteter og øvrig informasjon iht. medlemskapet i Nilleklubben. Nille står ansvarlig for lagring og anvendelse av dine personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere kjøp og bonuskonto. Kjøpshistorikk og klikk på Nilles nettsteder, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring i ulike kanaler. Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene Nille har, eller dersom du ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan du kontakte Nille (i henhold til kontaktinformasjonen nedenfor). Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart. 

7. Vilkårenes varighet
Vilkårene gjelder fra 1. mars 2018 og erstatter alle ev. tidligere vilkår for medlemskap i Nilleklubben. Som medlem kan du si opp avtalen med umiddelbar virkning, du vil innen 30 dager motta en bekreftelse på at alle opplysninger om deg er slettet, inkludert ev. opptjente bonuspoeng og ubenyttede verdisjekker. Oppsigelse av avtalen gjøres ved å kontakte Nille iht. kontaktinformasjonen under. Nille forbeholder seg retten til, uten varsel, å endre vilkårene for Nilleklubben. Endringer vil bli kommunisert på nille.no. Et medlem vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til Nille. Nille forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Nilleklubben. Verdisjekkene vil ved avvikling ha den samme utløpsdato som allerede er påført. Dersom Nilleklubben må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Nilleklubben uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning, og opptjente poeng vil da opphøre uten erstatning. Nille kan si opp avtalen med deg med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

8. Force Majeure
Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for Nille å oppfylle sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. 

9. Tvister og lovvalg
Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for kundeklubben, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning. 

10. Kontakt
Nille AS
Nilleklubben
Postboks 530
1411 Kolbotn

E-post: nilleklubben@nille.no

{{ item.Data.CampaignBannerText }}
{{item.Data.Description || item.Data.Name}}

{{item.Data.Brand || " "}}

{{item.Data.MainAttribute || " "}}

{{item.Data.OriginalPrice.Amount | number : 2}}

{{item.Data.CampaignPrice.Amount | number : 2}} {{item.Data.OriginalPrice.Amount | number : 2}}