Informasjon om varslingskanal

Nille ønsker en lav terskel for å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og i vår virksomhet generelt. Dette gir oss muligheten til å korrigere og utvikle vår virksomhet i positiv retning. Vi har derfor opprettet en varslingskanal hvor ansatte, leverandører, kunder og andre interessenter kan varsle om kjennskap eller mistanke om adferd som er ulovlig, uetisk eller i kritikkverdig, uten frykt for at det skal gå utover den som varsler.

Hva er en varslingskanal?

En varslingskanal har som formål å sørge for at det er trygt og enkelt å varsle om ulovelige, uetiske eller kritikkverdige forhold.

Nille oppfordrer ansatte, leverandører og publikum til å varsle om forhold som kan true Nilles etiske retningslinjer, økonomi eller omdømme.

Eksempler på forhold det kan varsles om: 

  • Mistanke om økonomiske misligheter (herunder tyveri, korrupsjon, underslag dokumentforfalskning eller bedrageri)
  • Mistanke om andre ulovlige forhold
  • Brudd på HMS-regler (helse, mijø og sikkerhet)
  • Utlevering av taushetsbelagte oppslysninger
  • Diskrimminering

Hvordan varsler jeg? 

Fyll ut skjemaet på denne linken: https://varsle.pwc.no/nille

Du behøver ikke legge frem bevis ved første varsling, men varsleren bør være så tydelig som mulig i beskrivelsen på forholdet som varsles inn. Du velger selv om du vil oppgi personlige opplysninger eller varsle anonymt. 

{{ item.Data.CampaignBannerText }}
{{item.Data.Description || item.Data.Name}}

{{item.Data.Brand || " "}}

{{item.Data.MainAttribute || " "}}

{{item.Data.OriginalPrice.Amount | number : 2}}

{{item.Data.CampaignPrice.Amount | number : 2}} {{item.Data.OriginalPrice.Amount | number : 2}}