Tilbakekalling

Produktet Hjort liggende merket med varenummer 108823 er et elektrisk produkt og inneholder knappcellebatteri. Gjennom vår internkontroll har vi avdekket at produktet mangler nødvendig merking og godkjenning. Produktet kan trygt brukes som en dekorgjenstand, dersom knappcellebatteriene fjernes. Vennligst fjern batteriene og kast dem som EE avfall.
Du kan også returnere produktet i butikk hvis ønskelig.

Har du spørsmål?
Kontaktperson:
Kjersti Hobøl CEO
Mobiltelefon: +47 918 35 965