Lue og votter i Alpaca

Lue

Legg opp 72 masker på liten rundpinne nr 7 og strikk rundt i vrangbordstrikk, 2 rette og 2 vrange til arbeidet måler 32 cm. Begynn nå å felle av til toppen av luen; strikk de 2 vrange maskene vrangt sammen omgangen rundt. Strikk 1 omg uten felling. Strikk så de rette maskene sammen. Strikk en omg uten felling. Siste omg strikkes alle masker 2 rette sammen. Ta en nål/heklenål og tre tråden igjennom de resterende maskene og dra sammen. Sy sammen i toppen og fest tråden. Nå kan du lage deg en flott dusk eller kjøpe en i nærmeste hobby-/garnbutikk.

Votter

Legg opp 24 masker på strømpepinner nr 7. Strikk vrangbordstrikk, 2 rette og 2 vrange, rundt i 12 cm. Sett en merketråd ved første maske og la denne følge arbeidet oppover, slik at du vet når omg starter. Øk en maske på hver pinne til 28 masker og strikk rettstrikk til arbeidet måler 17 cm. Lag da hull til tommel.

Høyre vott

Strikk 1 maske, ta et annet garn f.eks rødt, strikk 5 rette masker med dette garnet, ta disse maskene tilbake på høyre pinne og strikk i det vanlige garnet. Du skal fjerne den tråden når du har lagt opp masker til tommel. Se tommelstrikk for hvordan du skal gjøre det.

Venstre vott

Strikk 50 masker rett og ta et annet garn f.eks rødt, strikk 5 masker rett og ta de tilbake på høyre pinne og fortsett strikkingen i vanlig farge.

Fortsett vottestrikkingen til arbeidet måler 27 cm. Nå skal du felle av til tupp. Ta den første masken rett av, strikk en maske og dra den første masken over den strikkede. Strikk 52 masker rett og strikk 2 rette sammen. Ta den første masken rett av, strikk en maske og dra den første masken over den strikkede. Strikk 52 masker og strikk den 2 gjenværende rett sammen. Strikk en omg uten felling. Fell på hver side av votten annenhver omg og la det bli 2 masker mindre i mellom fellingene. Fell til du har igjen ca 3 masker på hver pinne, klipp av tråden og bruk en nål til å dra tråden igjennom de maskene som er igjen. Sy sammen. Fest tråden.

Lag en vott til.

Tommel

Ta en strikkepinne nr 7 og stikk de ned i maskene på nedsiden av de maskene du strikket i det røde garnet. Du får da 5 masker på pinnen. Gjør det samme på oversiden av det røde garnet. Da har du 5 nye masker på den pinnen også. Fjern den røde garnbiten ved å klippe den vekk. Nå har du to pinner med 5 masker på hver. Nå skal du plukke opp 2 masker mellom hver pinne og fordele de 14 maskene på 4 pinner, strikk rund til tommelen er lang nok eller ca 6 cm. Begynn felling som på votten, den første masken tar du rett av, strikk maske nr 2 og dra den løse masken over. Strikk 3 masker, strikk de 2 siste rett sammen. Ta så neste maske løst av, strikk neste maske og dra den løse masken over. Strik 3 masker, strikk de 2 siste rett sammen. Gjenta på hver omgang til du har 4 masker igjen. Klipp av tråden og tre tråden igjennom maskene og stram til. Sy fast. Fest tråden.

Gjenta på den andre tommelen.