Ledelsen

Kjersti Hobøl
CEO

Eva MereteØdegaard
Finansdirektør

Sindre Fjellheim
Leder for analyse og forretningsutvikling

Ingrid Gulaker Motrøen
Markedssjef

Eva Lena Wechselberger
Salg- og retaildirektør

Hedvig Grande-Beyholtz
Sortiment- og innkjøpsdirektør

Arvid Tennefoss
Leder IT

Robert Steen
Logistikkdirektør

Grethe Lill Jacobsen
HR-direktør

Per Eriksson
Eiendomssjef